Få struktur og fremdrift på dine aktiviteter i salget og marketing

Få et SMART system til at strukturere jeres indsatser i salget og markedsføringen.

Du kan bestille en gratis skabelon i Excel, og selv udfylde informationer om jeres aktiviteter.

Når du overholder nogle få regler, så skaber nyhedsmails stor effekt

  • Økonomistyring – nemmere beregning af udgifter og mulighed for beregning af indtjening
  • Koorinering – nemmere deling og uddelegering
  • Planlægning – bedre overblik og oversigt gør det nemmere at sætte retning og konkretisere målene

Du kan udarbejde alle de lister og oversigter, som du har behov for, og du sætter selv de filtre, som du ønker.