Månedspris for CRM-salgs og marketingassistent

5.000 kr

Timepris seniorkonsulent uden fast samarbejde pr påbegyndt time

1.200 kr

Klippekort ved ad hoc opgaver. Klip pr påbegyndt kvarter

2.400 kr

Timepris seniorkonsulent ved fast samarbejde >5 timer/md.

1.000 kr

Timepris seniorkonsulent ved fast samarbejde >10 timer/md.

800 kr

Timepris ved pilotprojekt til test af samarbejde min. 10 timer

800 kr

Workshop ½ dag

8.000 kr

Metode og system til onlinemøde med salgscentral i PowerPoint

3.000 kr

Sparring og coaching til ledere – find vejen og kom i mål – 5 timer
Få en GRATIS smagsprøve

3.000 kr

Kvik-analyse med WEB-skema – Få en hurtig undersøgende og kvalitativ analyse, som f.eks. samler medarbejders vurdering af behov for indsatser i organisationen eller kunders tilfredshed.
Spørg medarbejdere i flere afdelinger, så der skabes stærkere fremdrift i hele organisationen. Spørg forskellige kundegrupper, og målret den fremtidige markedsføring.
Gennemfør analyse med op til 10 spørgsmål og et uendeligt antal respondenter og få rapportering og gennemgang for en meget lav pris.

2.400 kr

Forretningsbetingelser

Projekter

 • Før igangsættelse af projekter fremsendes beskrivelse af projektets delopgaver og samlet pris.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct, og som bruges som en del af et projekt, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.
 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Alle informationer om kundens forhold udleveret til Team Direct behandles med den største diskretion og ansvarlighed, og videregives ikke til tredjemand. Hverken skriftligt eller mundtligt.
 • Konkrete projekter faktureres efter levering og afslutning.
 • Timeforbrug ved større projekter faktureres ultimo måneden afhængig af brug af timer. Der kan rekvireres timesedler til dokumentation for timeforbrug.

Løbende samarbejde

 • Der aftales minimum 3 måneder ad gangen.
 • Opsigelse af løbende samarbejde skal ske mindst 5 arbejdsdage før start af næste periode.

Åbne kurser

 • Tilmelding til kurser er bindende. Deltagerne optages i den rækkefølge tilmeldingerne modtages. Der udsendes endelig bekræftelse på kursusafholdelse, når mindste antal deltagere har tilmeldt sig kurset.
 • Kurser aflyses, hvis mindste antal deltagere ikke er tilmeldt senest 2 uger før kursusstart. Der udsendes information til tilmeldte personer.
 • Kursusdeltagelse faktureres ca. 14 dage før kursusstart.
 • Faktura fremsendes efter tilmelding og skal betales før kursusstart.
 • Ved afbestilling tidligere end 2 uger før kurset opkræves 25% af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling mindre end 2 uger før kurset opkræves det fulde kursusgebyr. Materialer fremsendes. Det er muligt at deltage på et senere kursus uden kursusgebyr, men mod betaling for materiale og forplejning.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct ApS, og som bruges som en del af et kursus, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.
 • Rykkergebyr er 100 kr.
 • Betaling efter forfaldsdato beregnes med 2% pr. påbegyndt måned.