Gør dine kunder gladere, så køber de mere! Tilfredshed er forudsætningen for at sælge mere. Så enkelt er det.

Det er nemt at undersøge kundernes tilfredshed.

Lav et kort spørgeskema med f.eks. 10 spørgsmål, vælg de 10, 20 eller 50 af vigtigste kunder, ring til dem eller send et brev eller mail med link til spørgeskema, og saml alle svarene i et system til analyse af svarene i Excel. Det behøver slet ikke være så kompliceret.

Få inspiration og redskaber til gennemførelse af nemme analyser, så du selv kan undersøge dine kunders tilfredshed.

Redskaberne og metoden kan også bruges til at undersøge dine medarbejderes tilfredshed, hvis du gerne vil undersøge klimaet i din organisation.

Indhold

  • Praktiske redskaber til at planlægge og gennemføre analyser
  • Lidt teorien om tilfredshedsanalyser
  • Metoder til at gennemføre tilfredshedsanalyser
  • Værktøjskassen til at gennemfør analysen og brug resultaterne fremadrettet
  • Spørgsmål og svar i tilfredshedsanalysen – ”Som du råber i skoven får du svar!”
  • Spørgeskemaet – hvordan bygges det op, hvordan spørges, hvilke svarmuligheder gives
  • Survey systemet – hvordan kan data indsamles på en nem måde
  • Analysen – hvordan kan data analyseres med Excel
  • Rapporten – her samles viden, men hvordan bruges viden i den videre markedsføring?

Målgruppe

Alle personer, som arbejder med salg og markedsføring internt og eksternt, og som ønsker at få praktiske redskaber til at gøre det selv.

Tidspunkt: 1/6, klokken 9:00-9:30
Sted: ZOOM – link fremsendes efter tilmelding
Pris: 0 kr
Tilmelding:  Tilmeld dig her

Sammensæt jeres egen workshop til jeres behov.