Formålet er at give jer redskaber til at skabe en mere effektiv organisation så salget optimeres.

Ledelsen kan få mere effektive redskaber til at understøtte den overordnede salgsledelse, og sælgerne kan blive mere effektive i det udførende salg.

Vi ser på, hvordan vi kan integrere CRM-metoden og CRM-processerne vha. CRM-systemet.

Vi fokuserer på det praktiske på vores workshops

  • Udgangspunktet er igangværende projekter. Vi bruger ikke iscenesatte scenarier, men tager udgangspunkt i dagligdagen
  • Fokuser på her og nu – pluk de lavest hængende frugter først
  • Momentum – Vi skaber fælles erkendelse hos både ledelse og salgsorganisationen. Fælles målsætning motiverer de fleste
  • Små skridt og løbende tilpasninger giver størst værdi på langsigt. Start småt – så går det godt
  • Mål og midler forankres hos alle i organisationen med planen. Vi hjælper jer med at holde fast i den definerede rejse. Vi laver en skarp køreplan, sikre den røde tråd, fastholde fokus, sikre klare mål og delmål, opfølgning på fremdrift mv. så I bliver holdt til ilden, men ikke brænder jeres lys i begge ender!

Konkret indhold på workshoppen kan være mange forskellige ting. Nedenfor er inspiration:

  • Salgskæde-analyse – gennemtestet analyse afdækker de mest oplagt indsatsområder
  • Konkretisering af salgsprocesser
  • Forankring af salgsprocesser i CRM-systemet
  • CRM-systemets tilpasning i overensstemmelse af strategi, analysebehov og salgsprocesser
  • CRM-systemet tilpasse med det samme på workshoppen i det omfang, det er muligt
  • Segmenteringsmodel til analyse og udvælgelse af målgrupper
  • Tilfredshedsanalyser
  • Loyalitetsskabende indsatser overfor udvalgte kunder og kundegrupper
  • Nyhedsmails
  • Salgsbreve og tryksager
  • Telemarketing til at skabe salg og booke møder
  • mulighederne er uendelige

Varigheden: ½-1 dag og over et længere sammenhængende forløb.
Pris: Afhænger af varighed, antal deltagere og antal af konsulenter.
Metoden: Vi lytter til jeres oplevelse af situationen, overvejelser, ønsker og organisatoriske ressourcer til at gennemføre jeres indsatser og realisere mål.