Gør det nemt at spørge dine kunder og medarbejdere

Få gennemført hurtige undersøgelser og analyser af dine medarbejderes og kunders oplevelse af situationen.

Spørg dine kunder om

  • tilfredshed med sidste levering
  • tilfredshed generelt det forrige år
  • forventninger til behov og køb i den kommende periode
  • særlige ønsker til konkrete projekter

Spørg dine medarbejdere om

  • samarbejdet med kollegaer
  • erfaringer fra sidste store projekt
  • generel tilfredshed
  • teamets styrker og fokusområder
  • hvordan samarbejdet styrkes

“Du får svar, som du råber i skoven, og i hvilken skov du råber i!

Det er bedre at gennemføre små hurtige analyser med få og korte spørgsmål, som modtagerne har tid til at svare på end lange skemaer, som bliver afvist.

Grafen nedenfor er eksempel på analyse af et teams styrkeprofil.

Se eksempel på et godt spørgeskema til tilfredshedsanalyse, som er nemt at opsætte, udfylde og få udarbejdet statistik på.

På computer eller mobiltelefon.