Samarbejdspartnere

Team Direct ApS er etableret i 1991 af Claus Fardal. Vi er et stærkt netværk af specialister i organisationsudvikling og B2B-salg, hvor vi bruger principperne, metoderne og redskaberne relateret til customer relationships management (CRM), så alle processerne understøttes i virksomhedens salg og markedsføring, produktion og ledelse.

Niels Holme
Web: mosano

Vores fælles omdrejningspunkt er vores erfaringer, holdninger, færdigheder, metoder og værktøjer inden for B2B og CRM.

Ved at bruge Team Direct opnår I en hurtig og effektiv gennemførelse af jeres projekter. Det betyder en hurtigere udbytte af projekternes effekt, mindre uro i implementeringsfasen, og dermed en større indtjening og et mindre tidsforbrug.

Til alle opgaver udpeges den projektleder, der skønnes at passe bedst til den enkelte opgave – og klient. Projektlederen tager det overordnede ansvar for kundekontakt, planlægning, gennemførelse og opfølgning på opgaven. Afhængig af opgavens karakter, vil I typisk opleve, at der tilknyttes flere personer, når det skønnes at være den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til erfaring og kompetencer.

Projekter gennemføres kun efter godkendelse af en detaljeret plan. Heri indgår naturligvis formål, opgavefordeling, ressourceforbrug, milestones, tidsforbrug og økonomi.

Produkterne spænder over et bredt spektre af ydelser relateret til B2B salg og markedsføring som f.eks. salgsplanlægning, salgsledelse, gennemførende salg, udarbejdelse af marketingplaner, etablering af marketingdatabaser, målgruppesegmentering, adressekøb, telemarketing, rapporter, markedsanalyser, tilfredshedsanalyser, direct mail og tryksager.

Mulighederne er mange!