Få gratis træning i redskaber og IT-systemer til at løse konkrete opgaver i dit arbejde.

Formål: Give dig erfaringer til hurtigere udførelse af konkrete opgaver
Indhold: Planlægges efter kort samtale
Form: Gennemgang af redskaber og løsninger til brug for praktisk opgave
Temaer: Tager alle udgangspunkt i den praktiske ledelse af jeres virksomheds salg, markedsføring og brug af systemer til at understøtte de daglige opgaver.
Sted: ZOOM
Varighed: ½-1 time afhængig af dit behov og opgavens omfang
Tidspunkt: Aftales