• Klippekort 2 timer – der klippes pr 15 min.
  2.600 kr
 • Klippekort 5 timer – der klippes pr 15 min.
  6.000 kr
 • Klippekort 10 timer – der klippes pr 15 min.
  10.000 kr
 • CRM-salgs- og marketingassistent – månedspris fra
  4.000 kr
 • Pilotprojekt – minimum 10 timer
  10.000 kr
 • Workshop ½ dag
  8.000 kr
 • Seniorkonsulent – timepris
  1.300 kr
 • Ledersparring – find vejen og kom i mål – 5 timer
  4.000 kr

Forretningsbetingelser

Projekter

 • Før igangsættelse af projekter fremsendes beskrivelse af projektets delopgaver og samlet pris.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct, og som bruges som en del af et projekt, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.
 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Alle informationer om kundens forhold udleveret til Team Direct behandles med den største ansvarlighed, og videregives ikke til tredjemand.
 • Konkrete projekter faktureres efter levering og afslutning.
 • Timeforbrug ved større projekter faktureres ultimo måneden med angivelse af timeforbrug.
 • Transporttid afregnes med 50% af timepris.

Løbende samarbejde

 • Der aftales minimum 3 måneder ad gangen.
 • Opsigelse af løbende samarbejde skal ske mindst 5 arbejdsdage før start af næste periode.

Åbne kurser

 • Tilmelding til kurser er bindende. Deltagerne optages i den rækkefølge tilmeldingerne modtages. Der udsendes endelig bekræftelse på kursusafholdelse, når mindste antal deltagere har tilmeldt sig kurset.
 • Kurser aflyses, hvis mindste antal deltagere ikke er tilmeldt senest 2 uger før kursusstart. Der udsendes information til tilmeldte personer.
 • Kursusdeltagelse faktureres 14 dage før kursusstart.
 • Faktura fremsendes efter tilmelding og skal betales før kursusstart.
 • Ved afbestilling tidligere end 14 dage før kurset opkræves 25% af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling mindre end 14 dage før kurset opkræves det fulde kursusgebyr.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct ApS, og som bruges som en del af et kursus, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.
 • Rykkergebyr er 100 kr.
 • Betaling efter forfaldsdato beregnes med 2% pr. påbegyndt måned.