Månedspris for CRM-salgs og marketingassistent – fra

5.000 kr

Timepris seniorkonsulent uden fast samarbejde pr påbegyndt time

1.200 kr

Timepris seniorkonsulent ved fast samarbejde >10 timer/md.

1.000 kr

Klippekort ved ad hoc opgaver. Klip pr påbegyndt kvarter

2.400 kr

Timepris ved pilotprojekt til test af samarbejde min. 10 timer

800 kr

Workshop ½ dag

8.000 kr

Metode og system til onlinemøde med salgscentral i PowerPoint

3.000 kr

Sparring og coaching til ledere – find vejen og kom i mål – 5 timer
Få en GRATIS smagsprøve

3.000 kr

Kvik-analyse med WEB-skema – Få en hurtig undersøgende og kvalitativ analyse, som f.eks. samler medarbejders vurdering af behov for indsatser i organisationen eller kunders tilfredshed.
Spørg medarbejdere i flere afdelinger, så der skabes stærkere fremdrift i hele organisationen. Spørg forskellige kundegrupper, og målret den fremtidige markedsføring. Analyse med 10 spørgsmål og uendeligt antal respondenter.

3.000 kr

Priserne er ekskl. moms.

Forretningsbetingelser

Projekter

 • Før igangsættelse af projekter fremsendes beskrivelse af projektets delopgaver og samlet pris.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct, og som bruges som en del af et projekt, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.
 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Alle informationer om kundens forhold udleveret til Team Direct behandles med den største diskretion og ansvarlighed, og videregives ikke til tredjemand. Hverken skriftligt eller mundtligt.
 • Konkrete projekter faktureres efter levering og afslutning.
 • Timeforbrug ved større projekter faktureres ultimo måneden afhængig af brug af timer. Der kan rekvireres timesedler til dokumentation for timeforbrug.

Løbende samarbejde

 • Der aftales minimum 3 måneder ad gangen.
 • Opsigelse af løbende samarbejde skal ske mindst 5 arbejdsdage før start af næste periode.

Åbne kurser

 • Tilmelding til kurser er bindende. Deltagerne optages i den rækkefølge tilmeldingerne modtages. Der udsendes endelig bekræftelse på kursusafholdelse, når mindste antal deltagere har tilmeldt sig kurset.
 • Kurser aflyses, hvis mindste antal deltagere ikke er tilmeldt senest 2 uger før kursusstart. Der udsendes information til tilmeldte personer.
 • Kursusdeltagelse faktureres ca. 14 dage før kursusstart.
 • Faktura fremsendes efter tilmelding og skal betales før kursusstart.
 • Ved afbestilling tidligere end 2 uger før kurset opkræves 25% af kursusgebyret.
 • Ved afbestilling mindre end 2 uger før kurset opkræves det fulde kursusgebyr. Materialer fremsendes. Det er muligt at deltage på et senere kursus uden kursusgebyr, men mod betaling for materiale og forplejning.
 • Al software og filer generelt, som er udviklet af Team Direct ApS, og som bruges som en del af et kursus, må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.
 • Rykkergebyr er 100 kr.
 • Betaling efter forfaldsdato beregnes med 2% pr. påbegyndt måned.