Analyse af data er den bedste metode til at udtrække viden om, hvad der er sket.

Gennemfør analyserne løbende, så du kan se udviklingen i tilfredshed.

 

Metoden for analyser er typisk

 • digitalt via mail og spørgeskemaer på hjemmesiden
 • telefonisk med beslutningstageren til indsamling af navne, behov, ønsker og grundlæggende forudsætninger
 • postalt med spørgeskema, som skal returneres
 • analyse af tilfredshedsanalyser eventuelt kombineret med købsdata fra økonomisystemet

 

Gennemførelse analyser af

 • tilfredshed blandt kunder for at afdække tilfredshed og ønske om mere køb
 • behovskvalificering
 • loyalitet
 • potentiale

 

IT-systemet er rygraden i gennemførelsen af analysen

 • samling af målgruppen for analysen
 • udsendelse af motivationsmail til målgruppen
 • spørgeskema
 • indsamling af svar på spørgsmål
 • styring af respondenter
 • udarbejdelse af rapport og statistikker