CRM-systemet er motoren i jeres ledelse, salg og markedsføring

Begrebet customer relationship management (CRM) dækker over brugen af en metode og systemer, så det bliver nemmere at målrette marketingindsatser overfor udvalgte målgrupper.

CRM handler ikke kun om et system. CRM er en metode til ledelsen, hvor ledelsen skal bruge CRM-systemet, som værktøj til at styre processer på plads i virksomhedens driftsopgaver.

Bruger I CRM-systemet rigtig, så har I adgang til et “spejl af verden”, hvor I med det samme kan se, hvor og hvem, som har behov for jeres produkter. Den viden kan bruges til at målrette jeres kommunikation og skabe større indtjening.

Bruges CRM-systemet optimalt, så bruger ledelsen CRM-systemet som omdrejningspunkt for hele virksomhedens drift af de 4 hovedområder udvikling, marketing, produktion og administration.

CRM-systemet er motoren i jeres ledelse, kommunikation og produktion

Hvis I bruger CRM-systemet rigtigt, så bliver CRM-systemet rammen for alle opgaver i virksomheden

 • ledelsen
 • strategier
 • budgettering
 • salgsplaner
 • salgsmøder
 • marketingplaner
 • ABCD-segmentering
 • nyhedsmails
 • tilfredshedsanalyser
 • projektstyring
 • produktionsstyring
 • levering

Mulighederne er uendelige.