Der er mange ledere, som er meget bevidste om at sætte kunden i centrum, og som bruger CRM-systemer (Customer Relationship Management) til at understøtte processerne i virksomheden.

Desværre mangler der tid og ressourcer i de fleste virksomheder for virkelig at udnytte CRM-systemer, så CRM-systemet understøtter alle arbejdsgange, vidensdeling, organisationen og indsatser i markedsføringen, så kunderne køber det, som de har behov for.

Nedenfor er en meget forsimplet model for måden, som organisationen kan bruge CRM-metoden til at sikre virksomhedens eksistensgrundlag.

Som udbyder har din virksomhed 4 hovedopgaver i salget og markedsføringen

  • Nysalg – til nye kunder. Den største udgift er til indsatser, der skaber det første salg
  • Mersalg – når relationen er skabt, så skal der kæles for kunden, så de køber mere
  • Loyalitet – tætte relationer skaber grundlaget for at udvikle unikke relationer
  • VIP-kunder – kan hjælpes på en helt særlig måde, ved at I som leverandør knytter kunden til jer via delte IT-systemer og er direkte leverandør

Tid er den mest styrende faktor.

Virksomheden kan opdeles i 4 funktionsområder

  • Ledelsen – har ansvaret for at sætte og kontrollere mål for indsatser og resultater
  • Marketing – skal være udførende for den måde, som udbyderen kommer til udtryk og giver markedet tilbud
  • Produktionen – skal producere, levere og servicere produkter og ydelser
  • IT-systemer – er alle IT-systemerne som understøtter processerne, samler data og systemerne er også de arbejdsgange og processer, som er hele organisationens rygrad

Ring 21666668, hvis du ønsker at undersøge, hvordan din virksomhed kan bruge CRM-metoden til at sikre jeres virksomheds eksistensgrundlag.